AHA , BHA , CHA , PHA

ประเภทของกรดผลไม้ในปัจจุบัน กรดผลไม้ ( Hydroxy Acid) ได้มีการพูดถึง โดยได้นำกรดผลไม้มาใช้ในการช่วยเพิ่มหรือเร่งอัตราการหลุดลอกของเซลล์ผิว หนังชั้นนอก

บวบสำหรับขัดตัวหรือนำไปทำสบู่ก้อน

บวบเป็นพืชผักตระกูลแตง ( CUCURBITACEAE) คนไทยนิยม เก็บผลอ่อนมารับประทานเป็นผัก ส่วนบวบที่ไม่ได้เก็บจะปล่อยจนแก่แห้งเหลือแต่เส้นใยที่เรียกว่า รังบวบ หรือ ใยบวบ และถูกนำมาใช้ในการอาบน้ำ ขัดถูภาชนะโดยไม่ต้องไปหาซื้อฟองน้ำให้สิ้นเปลือง บวบที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทยมีหลายชนิด ได้แก่ บวบเหลี่ยม บวบงู บวบหอม "ใยบวบ" ที่เราเลือกนำมาใช้ เป็นใยจากบวบหอมหรือ Smooth luffa ซึ่งมีคุณสมบัติคือ มีเส้นใยเหนียว ไม่ยุ่ยง่าย มีลักษณะสานกันเป็นร่างแห การถูตัวด้วยเส้นใยธรรมชาติจากใยบวบจะช่วยให้ การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น