AHA , BHA , CHA , PHA

ประเภทของกรดผลไม้ในปัจจุบัน กรดผลไม้ ( Hydroxy Acid) ได้มีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย โดยได้นำกรดผลไม้มาใช้ในการช่วยเพิ่มหรือเร่งอัตราการหลุดลอกของเซลล์ผิว หนังชั้นนอก เพื่อแก้ไขปัญหาผิวหน้าหยาบกร้าน รอยดำ ฝ้า ริ้วรอยเหี่ยวย่น หรือรอยหลุม โดยอาจจะผสมในครีม ด้วยความเข้มข้นแตกต่างกัน หรือแพทย์ผิวหนังได้นำมาใช้ในการทำ Peeling เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาผิวพรรณมากขึ้น นอกจากจะใช้ทาเพียงอย่างเดียว กรดผลไม้ ในปัจจุบัน มีหลายชนิด จำแนกในปัจจุบันได้ดังนี้ 1. AHA (Alpha-hydroxy acid) คงเคยได้ยินกันบ่อยๆ