ไม้หวาย Aroma Diffuser

  • สมุนไพร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2018

ไม้หวาย ไม้งา ดอกเนื้อโสน ดอกมะลิ ดอกเบญจมาศ ดอกเยียบีร่า ดอกกุหลาบ น้ำหอม สำหรับตกแต่งบ้านเรือน ร้านค้าหรือในสปา เพื่อให้กลิ่นหอมสดชื่นสวยงาม

น้ำมันโจโจ้บา

น้ำมันโจโจ้บา น้ำมันสกัดจากผลของโจโจบา อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุ เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ชั้นดีสำหรับทุกสภาพผิว แต่ไม่เหนียวเหนอะ ซึมซาบเร็ว

รังไหม

  • สมุนไพร
  • 27 พฤศจิกายน 2018

หม (silkworm) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bombyx mori อยู่ในวงศ์ Bombycidae ไหมเป็นแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (Completely metamorphosis insect) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อ มีเพียงระยะตัวหนอนเท่านั้นที่กินอาหาร ซึ่งจะนำสารชนิดต่าง ๆ จากใบหม่อนไปสร้างความเจริญเติบโต โดยผ่านการย่อยและดูดซึมเป็นปริมาณ 1 ใน 3 ของสารอาหารทั้งหมด ครึ่งหนึ่งของโปรตีนที่ดูดซึมจากใบหม่อนจะถูกนำไปใช้ผลิตสารไหม เมื่อถึงวัย 5 วันแรกต่อมไหม (silk gland) จะหนักเพียง 6.36% ของนำหนักตัวไหม