ไม้หวาย Aroma Diffuser

  • สมุนไพร
  • 20 กุมภาพันธ์ 2561

ไม้หวายยาว 8 นิ้ว ไม้หวายยาว 9 นิ้ว ไม้หวายยาว 10 นิ้ว ไม้หวายยาว 12 นิ้ว ไม้งา ไม้งาสีขาว มัด ดอกเนื้อโสน ดอกมะลิ 5 ซม. ดอกมะลิ 7 ซม. ดอกมะลิ 8 ซม. ดอกเบญจมาศ 5 ซม. ดอกเบญจมาศ 7 ซม. ดอกเบญจมาศ 8 ซม. ดอกเยียบีร่า 5 ซม. ดอกเยียบีร่า 7 ซม. ดอกเยียบีร่า 8 ซม. ดอกกุหลาบ 5 ซม. ดอกกุหลาบ 7 ซม. ดอกกุหลาบ 8 ซม. น้ำหอม Diffuser สำหรับตกแต่งบ้านเรือน ร้านค้า หรือในสปา เพื่อให้กลิ่นหอมสดชื่น สวยงาม