สารสกัดจากธรรมชาติ

สารสกัดจากธรรมชาติ คือ สารสกัดที่ได้จากพืชออกฤทธิ์เฉพาะทาง มีลักษณะเฉพาะตัวของพืชแต่ละชนิด ใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบผลิตยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง

ดีดี สมุนไพร เคมีภัณฑ์ คือ บริษัทนำเข้าจำหน่ายขายส่งเคมีภัณฑ์ สารสกัด สารสกัดธรรมชาติ สารสกัดสมุนไพร สารสกัดผลไม้ และ สารสกัดจากพืช ครบวงจร

จำหน่าย-ขาย สารสกัดจากธรรมชาติ

1 2 3 4 5 »

สารสกัด

สารสกัด คือ สารที่ได้จากการสกัดแยกสารสำคัญออกมาจาก สมุนไพร พืช ผลไม้ สัตว์ โดยการใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม โดยทำการละลายออกมาจากเนื้อเยื่อ

สารสกัดสมุนไพร

สารสกัดสมุนไพร คือ สารสำคัญในเนื้อเยื่อสมุนไพรด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ เพื่อทำให้สมุนไพรอยู่ในรูปแบบของสารสกัด ทำให้ได้ตัวยาที่บริสุทธ์ สารสกัดสมุนไพรสามารถทำให้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดได้ และสามาถพัฒนานำไปเป็นยาหรืออาหารเสริม และเครื่องสำอางได้ สารสกัดจากสมุนไพร ภาษาอังกฤษ Herb Extracts