สารกันเสีย เอสเอพี (ออร์แกนิค) Iscaguard SAP Organic Preservative

Propanediol

026264-14-2

Salix Alba Extract

084082-82-6

เป็นสารกันเสียธรมมชาติ 100 % ที่ได้รับการรับรองจาก ECOCERT ซึ่งเป็นการผสมของ 1,3 propanediol กับ Salix Alba Extract ซึ่งมีคุณสมบัตยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา สำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และ Personal Care ได้อย่างมีประสิทธภาพ มีความปลอดภัยสูง ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

โดย Iscaguard SAP 1% จะมี 1,3 propanediol 0.75 % กับ Salix Alba Extract 0.25 %

ตั้งแต่ 1 % ขึ้นไป

/UK

165 บาท / 60 ml

850 บาท / 450 ml

1,700 บาท / 1kg

1,650 บาท / 1kg สำหรับ 10 kgs ขึ้นไป

1,600 บาท / kg ยกถัง 30 kg

PSSAP

วัตถุดิบผลิตเวชสำอาง

PSSAP