สีแดงละลายน้ำมัน 2% Oil Soluble Red Color 2 %

26125

1320-06-5

สีแดงละลายน้ำมันสำหรับผสมเครื่องสำอาง เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ละลายน้ำมัน เช่น ลิปสติก สบู่ก้อน น้ำหอม น้ำหอมปรับอากาศ เป็นต้น เหมาะแก่การใช้ง่าย เนื่องจากนำสีผง 2 % ทำละลายในน้ำมันแก้วหรือ Mineral Oil ให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมแก่การใช้งาน Oil Soluble Red Color is external cosmetic use only. As raw material is in powder form, is difficult to measure during cosmetic mixing process. To facilitate end user, DD bring Red powder to dilute in mineral oil.

* เขย่าก่อนการใช้งาน เนื่องจาการผสมของสีจะเป็นการกระจายตัวของสี ทำให้มีการตกตะกอนได้ *

เมื่อใส่สีในผลิตภัณฑ์ 0.1% Solution จะมี

-CI 26125 = 0.002%

ไทย/Thai

70 บาท / 30 ml

700 บาท / 450 ml

1,400 บาท / 1000 ml 

COOSRED

วัตถุดิบผลิตเวชสำอาง

COOSRED