น้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม น้ำมันตะไคร้หอม Citronella Oil (จีน)

Cymbopogon nardus (Citronella) oil

8000-29-1/89998-15-2

น้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม มีกลิ่นฉุน มีสรรพคุณในการไล่ยุงและแมลง นิยมนำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากธรรมชาติ

Citronellal 32.0-40.0 %

Citronellol 9.0-18.0 %

Geraniol 20.0-25.0 %

จีน/China

30 ml ราคา 75 บาท

450 m ราคา 900 บาท

1,000 ml ราคา 1800 บาท

ESCITRONELLA

น้ำมันหอมระเหย

ESCITRONELLA