เอกสารแนะนำการบรรจุผลิตภัณฑ์ (สินค้าสั่งผลิต)

1.จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุ หรือที่สั่งผลิตขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า (สอบถามรายละเอียด)

2.ต้องเป็นสินค้าที่ทางเราผลิตเท่านั้น จึงจะรับบรรจุ

3.ลูกค้าสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์(ขวด/กระปุก) และนำมาให้ทางเราบรรจุได้ โดยทางเราต้องทดสอบความคงตัวของบรรจุภัณฑ์เมื่อสัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์ว่ามีความคงตัว ไม่ทำปฏิกิริยากับเนื้อครีม จึงจะบรรจุได้

4.ฉลาก การสกรีน และกล่องบรรจุภัณฑ์ ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางร้าน เป็นงานนอก ซึ่งลูกค้าสามารถนำมาให้ทางเราติดฉลากและบรรจุกล่องได้ โดยคิดเป็นงานเพิ่มเติม ไม่รวมกับการบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ทางเราจะส่งให้ก่อนการนำไปออกแบบ

5.ระยะเวลาในการบรรจุ ใช้เวลาอย่างน้อย 14 วันขึ้นไปนับจากวันที่ผลิตเสร็จสิ้น ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ ขนาดที่บรรจุ และปริมาณที่สั่งผลิตด้วย โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

6.ทางร้านของสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธในการรับผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ในบางกรณี

อัตราค่าบริการการบรรจุผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์)

1.บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กกว่า 100 กรัม
1.1) ค่าบรรจุผลิตภัณฑ์ลงบรรจุภัณฑ์ 12 บาท/ชิ้น
1.2) ค่าติดฉลาก 3 บาท/ชิ้น
1.3) ค่าห่อหุ้มพลาสติกหด พีวีซี ราคา 3 บาท/ชิ้น

2.บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 กรัม
2.1) ค่าบรรจุผลิตภัณฑ์ลงบรรจุภัณฑ์ 10 บาท/ชิ้น
2.2) ค่าติดฉลาก 2 บาท/ชิ้น
2.3) ค่าห่อหุ้มพลาสติกหด พีวีซี ราคา 3 บาท/ชิ้น

หมายเหตุ : ค่าบริการรวมการล้างทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์และอบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีทุกชิ้น

การสูญเสียจากการบรรจุผลิตภัณฑ์

1.ผลิตภัณฑ์ที่รับบรรจุอาจมีการสูญเสียได้ประมาณ 3 %

2.บรรจุภัณฑ์และกล่องที่นำมาบรรจุ อาจมีการสูญเสียได้ เช่นแตกหักได้จากการทำความสะอาด ประมาณ 3-5 %

3.ฉลากที่นำมาให้ติดอาจจะมีการสูญเสียได้ประมาณ 10%

ข้าพเจ้า ผู้ว่าจ้างการผลิต และบรรจุ ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ