เคมีภัณฑ์ คืออะไร มีอะไรบ้าง

เคมีภัณฑ์ (Chemical Compound) คือ การนำสารเคมีตั้งแต่สองชนิดมาผสมกัน โดยสารเคมีทั้งสองต้องไม่เกิดปฏิกริยากันเป็นสารเคมีตัวใหม่ มีองค์ประกอบเคมีที่มีสมบัติและสรรพคุณทางเคมีเฉพาะไม่เหมือนกัน เคมีภัณฑ์ มี 7 ประเภท คือ เคมีภัณฑ์เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์อาหาร เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์เกษตร เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ยา เคมีภัณฑ์สำหรับของใช้ในบ้าน

ร้านเคมีภัณฑ์ คืออะไร

  • Beauty
  • 04 May 2024

ร้านเคมีภัณฑ์ คือ ร้านขายสารเคมีสำหรับใช้ผลิตเครื่องสำอาง ผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ แบ่งออกเป็นหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยา อุตสากรรมก่อสร้าง อุตสหกรรมเกษตร

1 2 3 4 »